فعالیت تابستانی : برگزاری کارگاه ساخت بتن وانجام مسابقه میزان مقاومت آن

کارگاه ساخت بتن وانجام مسابقه میزان مقاومت آن باحضورگروه های مختلف دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه دوره اول درکلاسهای تابستانی برگزارشد .

238 بازدید