فعالیت تابستانی : برگزاری مسابقه مونوکاپ در دبیرستان پسرانه دوره اول

مسابقات مو نوکاپ دررشته ریاضی باحضور گروه های ۵ نفره دانش آموزان پایه هشتم ونهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزارشد .

280 بازدید