صبحگاه هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدارصبحگاه مناسبتی در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزارشد .

دراین مراسم که مسئولین آموزشگاه ودانش آموزان حضورداشتند پیرامون اهمیّت کتاب وکتابخوانی بادانش آموزان صحبت گردید واز آقای نجاتی مسئول کتابخانه آموزشگاه تجلیل شد.

150 بازدید