جلسه شورای مدارس حضرت امام حسین ع برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه در هفده همین وهیجدهمین روز از خرداد ماه  ۱۴۰۱ ، شورای هم اندیشی دبیرستانهای پسرانه ودخترانه دوره اول ودوم درمحل دبیرستاتهای پسرانه اول و دخترانه دوم برگزار گردید.

دراین جلسات ابتدا آقای باغستانی به تحلیل نتایج آزمون طلایی هرواحد آموزشی پرداخت و درخصوص نقش واهمیت پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان با توجه به تحلیل های بعمل آمده (نتایج امتیازات) آزمون طلایی ،آزمونهای فرامدرسه ای و آزمون ورودی دانش آموزان به تفضیل سخن گفت .

در پایان درمورد شرکت دانش آموزان در کلاسهای علمی ،برنامه ریزی لازم برای کلاسهای فرهنگی،هنری و برگزاری اردوهای درون استانی در اردوگاه شهید صدوقی سانیج و برون استانی در مشهد مقدس و اصفهان بحث وتبادل نظر بعمل آمد  .

400 بازدید