جلسه انگیزشی پایه نهم پسرانه برگزار شد.

در جلسه ای که باهدف ایجاد انگیزه برای رشد و تعالی دانش آموزان پایه نهم در سالن اجتماعات برگزار گردیدآقای طیب پور نخست به نقش ایمان در موفقیّت انسانها اشاره کرد و سپس به داشته ها و اطلاعات دانش آموزان از پایه هفتم و هشتم پرداخت و از آنها خواست تا اشتباهات گذشته راتکرار نکنند زیرا بهانه آوردن و در علم آموزی سستی کردن بدترین پشتوانه برای عدم موفقیت می باشد

ایشان درپایان توصیه هایی را جهت راهیابی به مدارج بالای علمی و کسب افتخارات بیشتر بیان نمود

 لازم به ذکراست که باتوجه به شرایط حاضر تعدادی از دانش آموزان به صورت حضوری و تعدادی به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند.

318 بازدید