تجلیل ازنمایندگان کلاس در دبیرستان پسرانه دوره اول

درمراسمی باحضورمسئولین آموزشگاه از ۱۳ نفردانش آموزان نماینده کلاس تجلیل گردید وهدایایی به رسم یادبودبه آنها تقدیم گردید

194 بازدید