تجلیل ازبرگزیدگان آزمون هفتگی دردبیرستان پسرانه دوره اول

درمراسمی که باحضورمسئولین آموزشگاه برگزیدگان آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه دوره اول  در پایه های مختلف به صورت جداگانه معرفی و از آنان تجلیل به عمل آمد و به آنان کارت امتیاز اهدا شد.

184 بازدید