برگزاری مسابقه کتابخوانی در دبیرستان پسرانه دوره اول

مسابقات فرهنگی؛ هنری دبیرستان پسرانه دوره اول مرحله آموزشگاه با برگزاری مسابقه کتابخوانی کلید خورد

اولین مسابقه فرهنگی هنری درمرحله آموزشگاه با عنوان مسابقه کتابخوانی (دانایی؛توانایی )امروزبه صورت حضوری در مدرسه برگزار شد و دانش آموزان برتر این مسابقه به مرحله ناحیه راه خواهند یافت۰

به  گزارش معاونت پرورشی مسابقات قرآن؛عترت،نماز در۱۳رشته کتبی و شفاهی بعد از امتحانات نوبت اول برگزارمی شود و مسابقات فرهنگی؛هنری شامل هنرهای تجسمی ؛ تکنوازی و تکخوانی؛ادبی؛رسانه و فضای مجازی جمعاً در ۳۷ رشته از هفته گذشته به صورت غیر حضوری آغاز شده و تا آخر این هفته شرکت کنندگان فرصت دارند آثار خود را تحویل مدرسه دهند.

این امتحانات به طور همزمان در دبیرستان دخترانه نیز برگزارشد.

314 بازدید