بازدید پسران پایه هفتمی ازباغ دولت آباد یزد

۳۰ نفراز برگزیدگان آزمون طلایی پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام دریک برنامه بازدیدی ازفضاهای تاریخی درباغ دولت آباد دیدن کردند .

،دراین برنامه که مسئولین آموزشگاه نیز حضورداشتند،دانش آموزان ضمن بازدید ازفضاهای تاریخی دریک کارگروهی شرکت نموده ودرساختن سازه ها بااستفاده ازمقوا،چسب چوب مانندآب انبار،منزل مسکونی،بادگیرو۰۰۰شرکت نمودند

دراین برنامه که جناب آقای دکترآخوندی رئیس میراث فرهنگی یزد حضورداشتند ازدانش آموزان شرکت کننده دراین برنامه تقدیربه عمل آمد۰

418 بازدید