افتخار آفرینان دبیرستان پسرانه دوره اول در مسابقات فرهنگی و هنری مرحله ناحیه تجلیل شدند

درمراسمی که باحضور کلیه دانش آموزان و کادراجرایی دبیرستان پسرانه دوره اول  برگزارشد از 41نفر برگزیدگان مسابقات قرآن،عترت و نماز و مسابقات فرهنگی،هنری،ادبی و فضایی مجازی که در مرحله ناحیه یک یزد  رتبه های اول تاسوم راکسب کرده بودند تقدیر به عمل آمد.

ازاین تعداد ۱۹ نفر رتبه اول ناحیه و راه یافته به مرحله استان ،تعداد ۱۵ نفر رتبه دوم ناحیه و تعداد ۷ نفر رتبه سوم ناحیه رابه خوداختصاص داده اند۰

425 بازدید