اعزام 69 پسر دبیرستان دوره اول به اردوی اصفهان

با اعزام 69 پسر دبیرستان دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام به اردوی اصفهان ، ششمین اردوی تابستانی برون استانی مدارس حضرت امام حسین علیه السلام نیز برگزارشد .

480 بازدید