آغاز امتحانات پایان ترم در مدارس حضرت امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه،امتحانات نوبت دوم خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ مدارس  حضرت امام حسین علیه السلام صبح امروز آغازشد.

گفتنی است امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ و دوازدهم به صورت نهائی درحوزه های متمرکز آموزش وپرورش برگزار می شود .

اضافه می نماید در تعریف امتحان آمده است :”امتحان تعیین میزان تغییرات حاصل در جنبه های خاصی از رفتار شاگرد در فواصل زمانی معین ودرجهت نیل به اهداف آموزشی وپرورشی است .”

478 بازدید