آغاز امتحانات نوبت اول در مدارس حضرت امام حسین (ع)

امتحانات پایانی نوبت اول دانش آموزان در دبیرستان های دوره اول ودوم حضرت امام حسین علیه السلام از صبح امروز شنبه سوم دی ماه آغازشد .

به گزارش روابط عمومی موسسه ، 376 دانش آموز پسر و 395 دانش آموز دختر پایه های هفتم ، هشتم ونهم متوسطه دوره اول و 443 دانش آموز پسر و 429 دانش آموز دختر دبیرستان دوره دوم در دبیرستان های 4 گانه این مجتمع در امتحانات نوبت اول شرکت دارند.

براساس این گزارش امتحانات نوبت اول تا 28 دیماه ادامه خواهد داشت .

507 بازدید