69 دانش آموز دبیرستانی به اردوی اصفهان رفتند

به گزارش روابط عمومی موسسه با اعزام 69 نفر ازدانش آموزان پسر دبیرستان دوره دوم به اصفهان سومین اردوی برون استانی مدارس حضرت امام ‌حسین علیه السلام آغازشد.

در این اردو دانش آموزان با اسکان در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان و استفاده از امکانات تفریخی و رفاهی این  اردوگاه،از اماکن تاریخی ، تفریحی و بازار اصفهان دیدن خواهند کرد.

گفتنی است یک سرپرست و دو مربی دانش آموزان را دراین اردو همراهی می کنند .

444 بازدید