کلاس های تقویت بنیه علمی تابستانی دبیرستان پسرانه دوره دوم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی موسسه این کلاس ها  به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزار می شود .

درمراسم آغازین این دوره،  مدیر دبیرستان ضمن خیر مقدم به دانش آموزان دررابطه باتقویت بنیه علمی، قانون ومقررات ونظم حاکم براین دوره آموزشی  مطالبی را بیان داشت و افزود :  کلاس های تابستانی برای پایه دوازدهم، روزهای  دوشنبه ،سه شنبه چهار شنبه وبرای دانش آموزان پایه یازدهم روزهای دوشنبه وچهارشنبه برگزار می شود .

آقای باغستانی بر حضور به موقع در کلاس های درس وبدون تاخیر و بهمراه نداشتن هرگونه وسایل اضافی مخصوصا تلفن همراه تاکید کردند.

در پایان استفاده از مرکز مطالعاتی که از ساعت ۱۶ لغایت ۲۴ دایر خواهد بودرا توصیه وکلیه مقررات مربوطه را برشمردند . سپس دانش آموزان در کلاسهای تعیین شده حضور یافتند.این کلاسهای به مدت ۶ هفته طول خواهد کشید.

533 بازدید