نشست مشترک مدیر موسسه با والدین دانش آموزان پایه یازدهم

جلسه  والدین دانش آموزان مدارس حضرت امام حسین ع برگزار گردید.

نشست مشترک  والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستانهای دوره دوم حضرت امام حسین ع با مدیریت موسسه برگزارشد

بنابه گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه حاج آقا باغستانی مدیریت موسسه در مورد مسائلی همچون  تاب آوری دانش آموزان، نظم، عادت برای جلسات ارزشیابی، مدیربت بی حوصلگی و خشم به تفضیل سخن گفت و درمورد اهمیت امتحانت پایان ترم اظهار داشت : باید باور کنیم امتحانات مهم است و به آن اهمیت بدهیم.

تشریح مسائل آموزشی و اقدامات انجام گرفته دراین راستا و ضرورت برنامه ریزی برای بهره مندی از فرصت تابستانی و مسائل مرتبط با کنکور از دیگر مباحث این نشست بود.

ایشان در پایان ضمن اعلام برنامه امتحانات نوبت دوم، انتظارات دانش آموزان از والدین را برشمردند و توصیه های لازم را ارایه کردند.

400 بازدید