نشست آموزشی ، مشاوره ای دانش آموزان و والدین پایه دوازدهم پسرانه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی موسسه ، نشست آموزشی ، مشاوره ای دانش آموزان ووالدین پایه دوازدهم دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام سالن اجتماعات این دبیرستان برگزارشد .

دراین نشست که به موضوع خردمندی و کامیابی اختصاص داشت مدیر مجتمع گام های رسیدن به کامیابی و خوشبختی را تشریح کرد .

آقای باغستانی کسب دانش ، آگاهی ها و اطلاعات را نخستین گام دراین راه دانست و افزود :دومین گام دراین مسیر تلاش برای به کار بستن و کاربردی کردن  این دانش وآگاهی است .

ایشان بر ضرورت تکرار تا رسیدن به خودآگاهی تاکید کرد و گفت : وقتی این علم و دانش جزئی از شخصیت ورفتار فرد شود می توان گفت که به خودآگاهی رسیده است .

وی از رسیدن به خردمندی به عنوان  گام بعدی این راه یادکرد و اظهار داشت : با پیمودن این طریق است که ما درنهایت به کامیابی و خوشبختی  می رسیم  

236 بازدید