فعالیت تابستانی :آزمون پایانی کلاس دهم پسرانه  

دوره آموزش تابستانی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره دوم با برگزاری آزمون  به پایان رسید .

297 بازدید