صبحگاه تقدیر در دبیرستان پسرانه دوره دوم

دراین صبحگاه که صبح امروز با حضور حاج آقای باغستانی مدیر موسسه برگزارشد دانش اموزان برتر آزمون قلم چی جمعه مورخ 8 مهرماه معرفی و از آنان تجلیل به عمل آمد .

344 بازدید