شورای دبیرستان های دوره دوم برگزارشد

شورای دبیرستان های دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام با حضور مدیران و معاونین مدارس و با دستورکار “نحوه اعلام نمرات امتحانات پایانی به والدین و نهایی نمودن برنامه های تابستان “برگزار شد.

نحوه ثبت نمرات ، چگونگی ارائه کارنامه به والدین ، بررسی کارنامه دانش آموزان لازم التوجه ، ثبت نمرات پایانی در سامانه همکلاسی ، توجه به هدف ، محتوا ،  برنامه راهبردی و سیستم ارزیابی کلاس های تابستانی ،

و بررسی سایر جوانب  کلاس های تابستانی از رئوس مباحث این نشست بود .

342 بازدید