سلسله نشست های “دانائی و شکوفائی ” در دبیرستان پسرانه امام حسین (ع) آغازشد

با هدف ارتقاء سطح مطالعه و تفکر دانش آموزان ، سلسله نشست های “دانایی و شکوفایی” با حضور دکتر محمد خدادادی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد و پژوهشگر ادبیات عرفانی، در دبیرستان پسرانه دوره دوم آغازشد.

دراولین جلسه از این نشست کتاب جاناتان مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت .

به گزارش معاونت پرورشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) این نشست ها  هر دو هفته یک بار با معرفی کتاب هایی از ادبیات ایران و جهان برگزار می شود  و طی آن  دانش آموزان با راهنمائی  دکتر خدادادی به تحلیل و بررسی کتاب معرفی شده می پردازند .

لازم به ذکر است کتاب معرفی شده به امانت در اختیار علاقه مندان قرار داده می شود و دانش آموزان علاقه مند به شرکت در این رویداد فرهنگی می توانند با مراجعه به معاون پرورشی کتاب مذکور را دریافت نمایند.

300 بازدید