تیم تنیس روی میزدبیرستان دوره دوم انتخاب شدند

مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام به منظور شرکت  در مسابقات ناحیه برگزارشد.

دراین دوره از مسابقات 21 نفر از داوطلبان باهم رقابت کردند و درپایان دانش آموزان محمد کافی زاده، صالح صادقیان، ابوالفضل فرازرادمندی و امیرحسین رهبران اول تا چهارم شدند و به عنوان تیم برتر دبیرستان مجوز حضور درمسابقات ناحیه ای را کسب کردند.

169 بازدید