نوآموزان پیش دبستانی پسرانه به ایستگاه آتش نشانی  رفتند

با هدف آشنائی بیشتر با آتش نشانان ، نوآموزان پیش دبستانی پسرانه به ایستگاه آتش نشانی  رفتند

نوآموزان پیش دبستانی در بازدید از ایستگاه آتش نشانی با شغل آتش نشان، ابزار و وسایل خاموش کننده آتش ، خطرات بازی با آتش و راه‌های حفظ جان خود در مواجهه با آتش آشنا شدند.

191 بازدید