کارگاه آموزشی پیش دبستانی های پسرانه در شهرک ترافیک

کارگاه آموزشی با حضور دانش آموزان پایه پیش ،دبستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) در شهرک ترافیک برگزار شد.

در این کارگاه دانش آموزان با قوانین عبور و مرور در خیابان آشنا شدند و بعد از آن به بازی دوچرخه سواری پرداختند و بدین وسیله با قوانین عبور و مرور در خیابان و فضاهای پر تردد آشنا شدند.

230 بازدید