نظم یاران در دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) معرفی شدند

در صبحگاه دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام دانش آموزانی که در برقراری نظم همیاری می کنند معرفی شدند.این دانش آموزان در جلسه توجیهی شرکت نموده و با شرح وظایف خود آشنا شدند تا در برقراری نظم همیار کادر مدرسه باشند.

212 بازدید