نشست ماهانه گروه های آموزشی آموزگاران برگزارشد

در راستای ارتقای کیفیت آموزشی نشست ماهانه گروه های آموزشی آموزگاران دبستان های حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد.

به گزارش معاونت آموزشی موسسه ، جلسات هم اندیشی مذکور با حضور راهنمایان آموزشی و شرکت آموزگاران ابتدائی به صورت تخصصی در دروس فارسی ، ریاضی و علوم همه ماهه تشکیل می شود.

تبادل تجربیات آموزگاران ، استفاده از روش های فعال ، تلاش برای بهبود شیوه های یاد دهی و یادگیری از اهداف برگزاری این نشست ها عنوان شده است .

283 بازدید