نشست شورای دبستان های حضرت امام حسین (ع)

جلسه شورای دبستان‌ها  این جلسه با حضور حاج آقای باغستانی رئیس موسسه حضرت امام حسین علیه  و آقای سجادی معاون فرهنگی موسسه  مدیران ،معاونین هماهنگی، آموزشی و پرورشی دبستان ها برگزار گردید

 جمع بندی برنامه اجرایی شهریورماه معلمین و کادر، نهایی نمودن مدرسین فوق برنامه و  تقویم اجرایی شهریورماه

از ردوس این نشست بود .

250 بازدید