نشست برنامه ریزی برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در دبستان های امام حسین (ع)

جلسه برنامه ریزی برگزاری جشنواره الگو های تدریس در دبستان های حضرت امام حسین(ع) با حضور معاون آموزشی مجتمع  ، مدیران و معاونین آموزشی دبستان ها برگزار گردید.

مسئول پیگیری جشنواره ,  هدف از برگزاری این جشنواره را مهارت آموزی،تبادل تجربیات معلمان، بالا بردن جذابیت آموزش و کلاس درس، ارتقا کیفیت تدریس و گسترش فرهنگ بهسازی تیمی در آموزش ذکر کرد.

دکتر خضری یزدان معاونین از آموزشی خواست تا در فرصت باقیمانده بارنامه ریزی اساسی ،در جهت تعیین درس و تشکیل گروههای  معلمان هم پایه اقدام نمایند

گفتنی است جشنواره در دروس علوم ،فارسی و ریاضی به تفکیک درس و پایه تحصیلی درسه بازه زمانی ( آبان ماه ویژه درس علوم، بهمن ماه ویژه درس فارسی و در اواخر فروردین ماه سال آینده درس فارسی) به صورت تخصصی برگزار می گردد.

254 بازدید