قهرمانی دانش آموز دبستان امام حسین (ع) درمسابقات شطرنج کشوری

ماهان وزیری افضل  دانش آموز دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) مقام نخست مسابقات شطرنج (ریتد کشوری) را کسب کرد.

367 بازدید