صبحگاه ایمنی در دبستان پسرانه امام حسین (ع) برگزارشد

همزمان با هفتم مهر ماه  ، صبحگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در دبستان پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزار گردید .

در این صبحگاه که یک تیم امدادی از آتش نشانان حضور داشت آقای میدانی از مدرسین آتش نشانی یزد دانش آموزان را به رعایت نکات ایمنی توصیه کرد و با نمایش گذاشتن ابزار و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، راهکارهای مقابله با حریق را به دانش آموزان آموزش داد.

نحوه برخورد با خطرات احتمالی ، چگونگی ارتباط با آتش نشانی و تلفن 125 از دیگر آموزش های این صبحگاه بود .

در تقویم رسمی ، هفتم مهرماه به نام روز “آتش نشانی و ایمنی ” نام گذاری شده است .

صبحگاه ایمنی در دبستان پسرانه امام حسین (ع) برگزارشد

همزمان با هفتم مهر ماه  ، صبحگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در دبستان پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزار گردید .

در این صبحگاه که یک تیم امدادی از آتش نشانان حضور داشت آقای میدانی از مدرسین آتش نشانی یزد دانش آموزان را به رعایت نکات ایمنی توصیه کرد و با نمایش گذاشتن ابزار و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، راهکارهای مقابله با حریق را به دانش آموزان آموزش داد.

نحوه برخورد با خطرات احتمالی ، چگونگی ارتباط با آتش نشانی و تلفن 125 از دیگر آموزش های این صبحگاه بود .

در تقویم رسمی ، هفتم مهرماه به نام روز “آتش نشانی و ایمنی ” نام گذاری شده است .

333 بازدید