صبحگاه  استاندارد در دبستان پسرانه

به مناسبت روز جهانی استاندارد دانش آموزان دبستان پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام صبحگاه مدرسه خود را به معرفی استاندارد اختصاص دادند.

دراین مراسم دانش آموزان با علامت استاندارد و کاربرد های آن آشنا شدند حامد کریمیان تحقیق خود را در مورد استاندارد قرائت کرد.

271 بازدید