شورای دبستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه چهارمین شورای دبستان های دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین (ع) با موضوع معلم مقتدر (ویژگیها و راهکارها ) و ویژگی و شاخص های شورای مدرسه عصر دیروز با حضور مدیر مجتمع ، مدیران و معاونین دبستانها در محل دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید .

در این جلسه دوتن از معاونین مدارس به نمایندگی از واحد آموزشی خود پیرامون معلم مقتدر ، ویژگی ها و راهکارها ،مهارت های مربوطه مطالبی را بیان داشتند .

 در ادامه آقای باغستانی مدیر مجتمع به بیان ویژگی شاخص های شورای مدرسه پرداخت و افزود: تحولات و تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در راستای خوب به عالی شدن در این شورا انجام می شود .

جوایز اهدایی دبستان ها ، بانک امتیاز ، ارزیابی کلاس های فوق برنامه ، تحلیل کلاس ها، جشنواره الگوی تدریس برتر ، ارائه گزارش ماهیانه به والدین و توصیه های مربوطه ، ارزیابی آموزگاران و فرصت های نوروزی از دیگر مباحث این نشست بود.

231 بازدید