شورای دبستان های حضرت امام حسین (ع ) برگزار شد

پنجمین شورای دبستان های دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام در سال تحصیلی جاری با حضور مدیرو معاونین موسسه، مدیران و معاونین دبستان ها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه دراین نشست معاونین منتخب هر واحد آموزشی گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای دستور کار جلسه شامل جشن های پیش بینی شده برای هر پایه با اهداف مربوطه ،شاخص های ارزیابی جوایز ، میزان جوایز در هر سطوح آموزشگاه،ناحیه،استان و کشور، اردوها و بازدیدهای پیش بینی شده ارائه کردند.

بررسی و تصویب فرم های ارزیابی،تهیه البوم عکس آموزگاران ودانش آموزان ، برگزاری جلسات آداب معاشرت،پنجره های نیک زیستن، سرود مدرسه ،ادامه بحث پیرامون معلم مقتدر ،تاکید بر رعایت دستورالعمل اردوها و بازدیدها برای خروج دانش آموز از مدرسه و تهیه کلیپ از جلسات والدین از دیگر مباحث این نشست بود.

196 بازدید