دانش آموزان دبستان پسرانه با فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند

جشن آموزش مدیریت مصرف آب ویژه  دانش آموزان دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) در محل سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی موسسه در این جشنواره که با نمایش و موسیقی همراه بود دانش آموزان با نحوه مدیریت آب و فرهنگ استفاده بهینه آب آشنا شدند .

181 بازدید