جلسه هماهنگی دبستان های حضرت امام حسین (ع ) برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه، جلسه توجیهی و هماهنگی دبستانهای حضرت امام حسین علیه السلام صبح امروز با حضور آقای باغستانی مدیر محترم مجتمع،آقای مطلب نژاد مدیرعامل محترم موسسه ،آقای سجادی معاون‌محترم فرهنگی،آقای سرتیپ زاده معاون‌محترم آموزشی،مدیران بزرگوار و معاونین ارجمند دبستانهای پسرانه ودخترانه برگزار گردید .

در این جلسه دوساعته پیرامون مسائل مختلف خاص دبستانهای حضرت امام حسین علیه السلام ،خصوصاً تجهیزات و لوازم التحریر مورد نیاز ،لباس فرم دانش آموزان ، برنامه ریزی تابستانی معلمین و …  بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیماتی اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است امسال تعداد ۲۳۶ دانش آموز در دبستان پسرانه و تعداد ۲۷۷ دانش آموز در دبستانهای حضرت امام حسین علیه السلام مشغول به تحصیل بوده اند.

313 بازدید