برگزاری دومین کارگاه دانش افزائی آموزگاران

دومین کارگاه دانش افزایی آموزگاران دبستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) در محل سالن اجتماعات دفتر مرکزی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی موسسه  در این کارگاه مدیرمجتمع با مرور مطالب ارائه شده در جلسه قبل از آموزگاران خواست امسال بیشتر بر روی موضوع تمرکز حواس دانش آموزان و گوش دادن فعال آنان تمرین و تکرار داشته باشند آقای باغستانی درادامه به تطبیق ” تفهیم مفهوم معلم مقتدر ”  با فضای آموزشی پرداخت ودراین زمینه به تفضیل سخن گفت .مدیر مجتمع معلم مقتدر را معلم تسهیل کننده دانست و ویژگی های رفتاری ،  اخلاقی ، مدیریتی و آموزشی این دسته از معلمان را تشریح کرد .تشریح ویژگی های پایه های شش گانه ابتدائی از دیگر مباحث این کارگاه آموزشی بود. 

196 بازدید