اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه برگزارشد

اولین  جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه با حضور حاج آقای باغستانی رئیس هیات مدیره موسسه حضرت امام حسین(ع) آقای سجادی معاون فرهنگی مجتمع و اعضای انجمن  برگزار گردید

در این جلسه  گزارش کاملی از فعالیت های دبستان از تابستان تا به حال ارائه گردید،  تعیین مسئول کمیته های آموزش،پرورشی و پشتیبانی و نیازمندیهای دبستان از جمله مواردی بود که در جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

209 بازدید