برگزاری انجمن کلاسی مهرماه دبستان پسرانه

انجمن کلاسی مهرماه در مقطع پیش دبستانی و پایه های اول ، دوم و سوم  دبستان پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد .

با توجه به تقویم آموزشی دبستان پسرانه ، انجمن کلاسی مهرماه مقطع پیش دبستانی و پایه های اول ، دوم و سوم طبق زمان بندی تعیین شده در هفته جاری با حضور اولیا دانش آموزان هر کلاس و آقای رهاوی مدیر دبستان، معاونین آموزشی ، معلمین و مربیان فوق برنامه برگزار گردید .

در این جلسات پیرامون موضوعات درسی کار شده در مهرماه ، و ادامه مباحثی که در ماه بعد تدریس می شود بحث و تبادل نظر شد و همچنین مربیان فوق برنامه مباحث مربوط به کلاس خود را مطرح نمودند

354 بازدید