بررسی عملکرد کمیته های پروژه مهردردبستان های حضرت امام حسین(ع)

در آستانه مته مهر و بازگشایی مدارس جلسه ی ستاد پروژه مهر1401 با حضور مدیریت مجتمع آموزشی حضرت امام حسین(ع) و مدیران و کادر اجرایی دبستان‌ها برگزار گردید.

 در ابتدا جناب آقای باغستانی مدیریت مجتمع خواستار اطلاع‌رسانی به موقع برنامه های آموزشگاه در سال تحصیلی جدید به والدین شدند و همچنین با توجه به لزوم مدیریت روابط والدین با اولیاء  مدرسه بر سازماندهی ارتباطات تاکید نمودند.

 در ادامه سرکار خانم نورالدینی مدیریت دبستان دخترانه و دبیر کمیته برنامه ریزی و سازماندهی گزارش عملکرد دبستان دخترانه را ارائه نمود و سپس مسئولین کمیته های تعمیر و تجهیز و توجیه و تبلیغ فرایند اجرای فعالیت‌های انجام شده و پیش روی آموزشگاه را گزارش دادند.

در همین راستا طرح های پیشنهادی زیباسازی فضای مدرسه و اجرای حیاط پویا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

327 بازدید